Logo a název naši firmy

Chystáme projekt, prostřednictvím kterého bychom pomáhali firmám získávat zaměstnance z řad osob se zdravotním znevýhodněním a naopak zase těmto osobám najít vhodného zaměstnavatele. To vše bychom chtěli poskytovat zdarma.

fotografie z naši dílny
Dekorativní dílna

Jsme přesvědčeni o tom, že začlenění osob se zdravotním znevýhodněním na běžná pracoviště má pozitivní vliv na chování, motivaci  a sociální inteligenci ostatních spolupracovníků, zlepšuje firemní kulturu a celkově rozvíjí nás všechny. Vidíme v tom nejen naši práci, ale hlavně šanci pomoci osobám se zdravotním znevýhodněním a rozšířit do podvědomí lidí i firem, že i tyto osoby mohou být i přes jejich handicap výborní kolegové a přínos pro firmu.

Fotografie našeho stánku
Prodejní stánek Lob 4 Deko

Naší filozofií je přesvědčení, že i osoby se zdravotním znevýhodněním mohou být i přes svůj handicap výborní zaměstnanci a kolegové. Především lidé, kteří si zaslouží naši podporu.

Fotografie našeho stánku.
Prodejní stánek Lob 4 Deko

Pochopitelně jsme si vědomi těžkostí, která jsou spojena se zaměstnáváním osob se zdravotním znevýhodněním. Například je to nutnost přizpůsobovat pracovní místo, náplň práce a pracovní dobu individuálním potřebám zaměstnance. Nyní zaměstnáváme 45 pracovníků, k tomu několik stálých externích pracovníků.

K tomu vede ale dlouhá cesta.  Nejdříve musíme najít vhodný pozemek nebo objekt, kde bychom toto vše mohli realizovat. V současné době se pracovní místa nacházejí na adrese Družstevní 85/17, Ostopovice-Brno-Starý Lískovec v  Brně.
A kdyby se k nám chtěl kdokoliv přijít podívat, jste srdečně zváni.